Aldersopdeling

Vi har valgt en aldersopdelt struktur, fordi vi mener, at vi i højere grad kan yde en mere målrettet pædagogik med en aldersopdeling af børnene. Vi har en vuggestuegruppe, en småbørnsgruppe og en børnehavegruppe.

Vi ser at børnene i høj grad søger andre børn som de selv matcher alders og udviklingsmæssigt. Vi ønsker at tilrettelægge det pædagogiske arbejde med hensyn til at tilgodese disse forhold.

Vi er dog ikke blinde for, at børn på forskellige aldersniveau også har glæde af hinanden og “de store” skal have muligheder for at overlevere børnekulturen til “de små”.

Dette tilgodeser vi ved at børnene er sammen i begyndelsen og i slutningen af dagen. Vi tilrettelægger også i løbet af året forskellige særlige aktiviteter for hele børnegruppen eller aktiviteter hvor børnene fra de tre stuer blandes.

Børnene flytter stue når der er ledige pladser og når de er parate til denne udfordring. Når et barn skal flytte fra en stue til en anden vurderer vi barnets modenhed, vi tager hensyn til kammerater og venskaber og vi tager deres alder i betragtning. Det er en samlet vurdering af barnet der afgør hvornår det rykker stue.