Værdigrundlag

Sundby Asyls værdigrundlag, der består af 5 værdier, er udarbejdet af forældre og personale i år 2001. De fem værdier er af basal og universel karakter. Værdierne er følgende: Respekt, Udvikling, Sociale færdigheder, Omsorg og Forpligtelse

Respekt

Respekt er, at man anerkender og tager udgangspunkt i hinandens ressourcer.

Alle har noget. Alle individer er unikke.

Det grundlæggende menneskesyn i Sundby Asyl baserer sig på, at hvert enkelt individ besidder ressourcer: Voksen som barn. Dette er udgangspunkt for samvær i vores institution.

Det, at man er unik, betyder, at ikke to individer er ens. Respekt er bl.a. at anerkende forskelligheder

Udvikling

En hensigtsmæssig udvikling indebærer overvejelser og handling fra de voksnes side. En indsats både fra forældre og personale, som sammenfattet skal bidrage til at opnå vores fælles målsætning i den pædagogiske læreplan.
Fra første dag de kommer hos os, er de unikke individer med krav på respekt. Den pædagogiske indsats i hverdagen er i sin essens at støtte barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse, trin for trin. Derfor er det af yderste vigtighed, at det enkelte barn hjælpes igennem sin tid hos os, med respekt for barnets tempo. Det vil sige ikke i barnets tempo, men med respekt for barnets tempo.

Sociale færdigheder

Barnets sociale relationer har en afgørende betydning for trivsel. Glæden ved at gå i institution og senere hen i skole er blandt andet afhængig af evnen til at indgå i et fællesskab.

Alle i vores institution er unikke, og det gør institutionen til et miljø for samvær mellem mange forskellige og unikke individer. At fungere i sådan et miljø kræver sociale færdigheder. Det betyder, at man skal kunne overholde et sæt fælles spilleregler, som for eksempel at vise hensyn og respekt, samt give plads til andre.

At oparbejde sociale færdigheder er en livslang proces.

Omsorg

Den pædagogiske indsats omkring omsorg er at give barnet en oplevelse af at blive hørt og set, samtidigt med et kærligt skub i retning af en hensigtsmæssig udvikling.

Omsorg er støtte, der hele tiden har for øje, at barnet opnår selvstændighed. Barnet skal opleve tryghed til at træde frem, som den unikke personlighed, det er. De voksne skal ikke fastholde barnet i en speciel rolle men give barnet støtte og mulighed til at udvikle sig optimalt.

Omsorg betyder også, at alle børn har krav på tydelige og nærværende voksne. Omsorg er at passe på hinanden både fysisk og psykisk.
Kærlighed og omsorg er tæt forbundet. At kunne give og modtage kærlighed og omsorg kræver empati/ indfølingsevne. Dette gør os i stand til at rumme store følelser som vrede, sorg, angst, glæde m.m. både hos os selv og andre. De ressourcer, der ligger i det følelsesmæssige spektrum, har stor betydning for den livslange, menneskelige udvikling.

Forpligtelse

Begrebet forpligtelse inkluderer alle parter, som har noget med det enkelte barns vækst at gøre, inklusiv barnet selv. Barnet skal føle omsorg, respekt, sociale færdigheder og fornemmelse for egen udvikling samt forpligtelse overfor sig selv og sine omgivelser. Dette indfries i det miljø som personale og forældre skaber omkring barnet, samt via samarbejde med omgivelserne.

De fem værdier forpligter os, både forældre og personale, til at engagere os og leve op til dem alle. I hverdagen vil opfyldelse af værdierne foregå gennem en kontinuerlig proces og i tæt samarbejde mellem forældre og personale.