Stærkt samarbejde i område Amager

Stærkt samarbejde i område Amager er et kommunalt tværfagligt samarbejde og fællesskab, hvis formål er at skabe helhed og sammenhæng for børn og unge i vores lokalområde.

Det betyder at, børns sundhed, læring og udvikling er i fokus fra den dag de starter i et af vore dagtilbud, går videre til et fritidstilbud og skole og derfra videre ud i livet.

For at sikre trivsel og gode vilkår for alle børn, arbejder vi tæt sammen for at skabe sammenhæng og helhed mellem institutionerne og skolerne.

Vi er en del af stærkt samarbejde i område Amager sammen med skolen ved Amagerbro, dagtilbud og fritidstilbud som ligger i forholdsvis kort afstand fra skolen.

Vi vil samarbejde omkring jeres barns skolestart med skolen og fritidshjem. Overgangen fra børnehaven til skolen, er et stort skridt i barnets liv som går fra at være den store i børnehaven, til at være den mindste i både skole og fritidshjem. Barnet går fra en kendt hverdag, venner, de voksne og de fysiske rammer, til et sted hvor alt er nyt og anerledes. Derfor har den indsats som både forældrene og de professionelle gør omkring barnets overgang en stor betydning, for en vellykket skolestart.