Vuggestuen-Radisestuen

Radisestuen

Radisestuen er en modtagelses/vuggestuegruppe med ca. 13 børn i alderen ca. 9 mdr.-2,5 år.

Vuggestuens fokus er tryghed og omsorg. Det handler om at alle, både børn og forældre, føler sig godt tilpas og som en del af institutionen.

Vi ønsker, at alle børnene på Radisestuen inddrages mest muligt, ud fra det stadie de er på i deres udvikling. De skal have lov til at bruge deres krop så meget som muligt for at deres motoriske udvikling styrkes.

Vi følger børnenes behov, i praksis betyder det, at børnene indimellem sover og spiser på forskellige tidspunkter. Ex har de mindste ofte brug for at sove formiddag og eftermiddag, hvor de største nøjes med en lur. De børn som kun sover en gang sover som regel mellem cirka kl. 12 og 14. De mindste op til to år, sover udenfor i krybber, og de ældste sover indenfor på Radisestuen. Vi vækker ikke børn medmindre det er efter aftale med forældrene.

Personalet udfylder dagligt sovetider på Aula. I forældre kan følge med i hvornår jeres barn falder i søvn og hvornår det vågner, via Aula.

Udeliv

Vi bestræber os på dagligt at komme ud på vores egen legeplads med en gruppe børn, også selvom det regner. Udelivet ses som et vigtigt læringsrum og det er sundhedsfremmende.

Vi går på ”oplevelsesture” eller benytter nærmiljøets legepladser om formiddagen. Vi har to dobbelte klapvogne, samt en fire børns klapvogn som vi bruger, men vi bestræber os på at børnene får lov til at gå så meget som muligt, da det styrker deres motoriske udvikling, og de samtidig får lov til at øve sig i at være i trafikken. Derfor går vi som oftes afsted i små grupper.

Aktiviteter

Vi har planlagte aktiviteter om formiddagen, hvor vi deler børnene i mindre grupper. Af aktiviteter kan nævnes, ture ud af huset, male, tegne, læse bøger, lege med modellervoks og meget andet.

Samling

Samling er en pædagogisk aktivitet som vi holder jævnligt. Her synger vi sange og laver rim og remser, har temaer som ”fri for mobberi” og andre temaer der passer til fx årstider/højtider.

I samlingen bruger vi forskellige rekvisitter, bl.a. har vi en sangkuffert hvor hver ting i kufferten symbolisere en sang. Børnene får selv lov til at vælge i kufferten.

Frokost

Frokostmåltidet er en vigtig pædagogisk aktivitet på Radisestuen. Vi er fra et tidligt stadie med til at præge, udvikle og støtte børnenes oplevelse af det gode måltid. Vi har udarbejdet rammer for måltidet for hele huset, således at vi sikrer os en fast rutine hvor børnene bliver inddraget mest muligt.

Efter vores faste aktiviteter om formiddagen kommer alle børn på badeværelset og får vasket hænder.

Derefter får de deres service som de stiller på deres pladser og kravler derefter selv op på stolene. Et barn er med til at hente maden i køkkenet og et andet barn deler hagesmække ud.

Under selve måltidet inddrages børnene i den grad de kan, nogle kan selv hælde/ øse op andre kan pege, eller ryste på hovedet, men det grundlæggende er at der er nogle nærværende voksne der kan hjælpe og støtte børnene.

Bevægelse

Børnenes mulighed for bevægelse har stor betydning for deres motoriske udvikling, og vi vægter derfor højt at give børnene plads og rum til at udfordre dem selv. Derfor er bevægelse i stor fokus i vores dagligdag, hvor en af vores faste legemiljøer er med madrasser, forhindringer, risposer, balancelege mm. Derudover har vi tre andre legemiljøer, et med køkkenleg, et med biler og et med konstruktionslege, hvori der er mulighed for at bruge deres kroppe.

Vi ser en stor interesse for lege hvor det grov motoriske er i spil. Dette imødekommer vi ved et stort fokus på bevægelse i vores hverdag og i stuens indretning.

Derudover har vi hver tirsdag bevægelsesdag i hele huset hvor alle børnene deltager i mindre grupper. Vi bruger bl.a. faldskærm, bolde, rasleæg, sæbebobler, balloner, forhindringsbane mm.

Bleskift

Bleskift er en daglig pædagogisk aktivitet som vi bruger meget tid på. Der er faste rutiner omk. hvornår børnene skiftes, før sovetid og om eftermiddagen. Derudover skiftes børnene selvfølgelig efter behov.

Børnene inddrages så meget som muligt i denne aktivitet. De øver sig i at tage tøj af og på, og hjælper selv med at tage bleen af, hente en ny i kurven, samt at smide den brugte i skraldespanden. De største prøver i forbindelse med bleskift at tisse på toilettet.

Info fra dagen

Dagens aktiviteter beskrives dagligt på Aula og understøttes ind i mellem med billeder. Her ses ligeledes sovetider.

Billeder af stuen