Pædagogiske rutiner

Projekt Pædagogiske Rutiner

Sundby Asyl er en del af Netværket Asylselskabet som i fællesskab har gennemført et projekt om pædagogiske rutiner. I projektet har de 9 institutioner ved hjælp af aktionslæringsmetoden skulle udvikle deres pædagogik i en udvalgt rutine.

Projektet begyndte under den fælles kompetence dag for Netværket Asylselskabet i november 2015 og blev afsluttet til den fælles kompetence dag i november 2016.

Vi havde tre konsulenter tilknyttet projektet, Suzanne Krogh, Henning Kopart og Søren Smidt som er den faglige leder af projektet.

Projektet havde som fælles grundbog, ”Aktionslæring i pædagogisk praksis”, skrevet af Suzanne Krogh og Søren Smidt

Rutinerne er alle de aktiviteter som foregår hver eneste dag og de er nødvendige både for børn og voksne for at få dagen til at hænge sammen.

Rutinerne i Sundby Asyl er for eksempel at: dække bord, rydde op, skifte ble, tage tøj på og af i garderoben, sove, toilet besøg, osv. Listen af hverdags rutiner er lang.

Vi har også mange pædagogiske aktiviteter som: rytmik, samling, tur, kreative aktiviteter, leg, projekter og meget mere. Disse aktiviteter findes en gang i mellem.

At udvikle hverdagsrutiner til at blive ”pædagogiske rutiner” er interessant fordi det er noget som foregår hele tiden. Vi ville undersøge hvordan vi kunne optimerer disse rutiner med vores pædagogiske tanker. Øvelsen er, at rutinerne bliver til pædagogiske rutiner hvor vores værdier og pædagogikken er i fokus. Denne øvelse ville give bedre kvalitet af det pædagogiske arbejde til gavn for vores børn.

I Sundby Asyl valgte vi at, arbejde med frokostpædagogikken. Før, under og efter frokost. Fra vi vasker hænder indtil at der er ordnet efter måltidet.

Mad og måltider er noget som vi har beskæftiget os med i mange år, hver stue har lavet rammerne for måltiderne med en god beskrivelse af hvordan der bliver spist på de tre stuer. Vi er blev udfordret af konsulenten til at finde det fælles, den røde tråd, under måltiderene på de tre stuer. I arbejdet med projektet omk. pædagogiske rutiner fandt vi ud af, at vi laver mange fælles ting og at vi valgte løbende at justerer i de situationer hvor vi afveg fra hinanden, for at se om det også kan blive fælles.

Det er os, de voksne, som skal flytte position i forhold til børns alder og kunnen, at være foran, at være ved siden af eller være bagved som voksen.

Vi fik udviklet en fælles beskrivelse af frokost pædagogikken, og senere har vi lavet en fælles beskrivelse af vores måltidspædagogik.

Under projektet lavede vi små ”aktioner”, ændringer og justeringer som vi prøvede på de tre stuer. Vi filmede og bagefter reflektererede vi over hvad filmen viste os, det var en utrolig lærerig proces.

Løbende har vi i netværket præsenteret vores projekter for hinanden, det var spændende og altid med meget stof til eftertanke.

Vi kan efter gennemførsel af projektet se frugter af de forskellige tiltag, børnene er meget mere deltagende i alle aktiviteter omkring frokost.

Vi glæder os til at fortsætte da det giver god mening for både børn og voksne.