Mangfoldighed og inklusion

Vi er en flerkulturel institution med familier og personale, der repræsenterer mange forskellige lande. Dette beriger vores hverdag.

Rejse i verden
Vi har siden år 2000 arrangeret 2-3 årlige fantasirejser, der foregår som projekter i institutionen, og det er blevet til Sundby Asyls varemærke. Den ene rejse går til Danmark, og de to andre til lande, som børnene har rødder i. Vi forbereder rejsen før den begynder, hvor forældrene fra de pågældende lande bliver inddraget, også når det gælder rejsen i Danmark. Rejsen varer 7-14 dage, dog er rejsen i Danmark 4 uger, da denne indeholder mange aktiviteter. Blandt dem kan nævnes bondegårdstur som er en meget eftertragtet begivenhed for forældre og børn. I de sidste fem år har vi været så mange afsted at vi har kunne fylde to busser.

IMG_3035

Hver rejse begynder med fælles “flyvetur”, hvor alle 40-50 børn og voksne inklusiv de forældre fra det land vi rejser til, sidder i en stor rundkreds. Så bliver der sunget en flyvemaskine sang og nogle andre sange.

Der er faste ritualer, som børnene genkender, og de børn, der repræsentere det valgte land, bliver midtpunkt. Børnene tegner flag og pynter hele huset med landets flag. Der bliver pyntet med tøj og ting fra landet på stuerne. Børnene maler, tegner eller laver collager af turistbrochurer fra landet.

De får læst historier om landet, ser teater og videoer og rekvisitter, som børnene har med hjemmefra. Hver genstand åbner for mange små historier og for en dialog med både børn og forældre.

De forældre der har mulighed for det, erobrer køkkenet mindst en gang under fantasirejsen for at berige os med mad fra deres hjemland. Her laver de mad til hele huset. Forældrene deltager efterfølgende i måltidet på deres barns stue.  Til eftermiddagsmåltidet bliver der spist frugt/brød, der præger det land vi rejser til.

Vi kan se at rejserne bidrager til, at man møder hinanden med nysgerrighed på en positiv måde. Vi har fået udviklet et fordomsfrit miljø præget af ægte interesse og frisind og samtidig rummer rejserne alle muligheder for at understøtte børnenes læring på alle 6 temaer i den pædagogiske læreplan som er kultur. æstetik og fællesskab, alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop sanser og bevægelse, natur udeliv og science.