Institutionsbestyrelsen

Netværket Asylselskabets bestyrelse er sammensat, så den afspejler fem kompetencer, der er nødvendige for driften af en fond:

  • Hans Christian Andersen, Formand, cand.jur., Personalejura, ejendomsjura, fondsret
  • Helle Vallø, Næstformand, EA, selvstændig konsulent; Drift af offentlige og non-profit-virksomheder
  • Søren Smidt, Cand. Psyk, Phd., selvstændig konsulent og forsker, Pædagogisk udvikling og samarbejde
  • Christian Rønne, arkitekt MAA, Overordnet tilsyn med fondens ejendomme
  • Anya Mantzius, regnskabskonsulent, revisoruddannet, økonomisk tilsyn med drift og investeringer

Se mere om Netværket Asylselskabet

Den tostrengede model:

Sundby Asyl er en del af fonden Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab (Netværket Asylselskabet), hvilket i praksis vil sige, at institutionen virker under en tostrenget bestyrelse.

Forældrenes interesse bliver varetaget af forældrebestyrelsen, mens Asylselskabets bestyrelse, som er vores arbejdsgiver, sætter rammebetingelserne for driften m.v.

Udover os har Asylselskabet 8 andre institutioner. Det er en stor fordel at være en del af Netværket Asylselskabet, da det faciliterer samarbejde og vidensudveksling institutionerne imellem.

Adelgården – Integreret institution

Bøgely – Udflytterbørnehave

Carolinehaven – Vuggestue

Christianshavns Asyl – Integreret institution

Damhuset – Integreret Institution

Dybendalsvej – Integreret Institution

Frederiks d. VI´s Asyl – Integreret Institution

Jagtvejens Asyl – Vuggestue

Skovly – Koloni