Sommerferielukning

Et flertal af politikerne i Københavns Kommune har besluttet at der skal være op til 3 ugers sommerferielukning i institutionerne fra sommeren 2019. Det er en beslutning der er taget for at effektivisere. og der er trukket for 3 uger i institutionsbudgetterne. I Sundby Asyl holder vi tre ugers sommerferielukket.

Fra januar 2021 er det blevet politisk besluttet at lukkeugerne skal ligge fast i alle institutioner i uge 28+29+30.

Alle forældre skal melde behov for pasning i de tre lukkeuger senest d. 1. marts, og i løbet af april vil vi i netværket melde ud om hvor der holdes sommerferiepasning.