Børnehaven-Grøn stue

Børnehaven-Grøn stue

Grøn stue

Grøn stue er en børnehavegruppe med 18 børn i alderen 3-6 år.

Delfiner/Pingviner

Børnene der har forventet skolestart inden for det næste år, bliver kaldt delfiner. De børn der ikke er forventet skolestarter bliver kaldt pingviner. Disse betegnelser er besluttet i samarbejde med børnene.
Hen imod fritidsstart bliver delfinerne tilbudt pædagogiske aktiviteter der er målrettet overgangen fra børnehave til skole/fritid, vi kalder det ”skoleprojektet”, der afsluttes med en fest for dem der skal i skole. Her inviteres både forældre og børn fra hele stuen.

Sociale kompetencer

Når børnene starter i børnehaven er de allerede godt i gang med at øve sig i at danne sociale relationer. En af vores vigtigste opgaver er at støtte op om denne udvikling, udfordre dem i nye relationer og gøre dem parat til de udfordringer der venter når de starter i fritidsinstitution og skole.

En måde hvorpå vi arbejder med at støtte børnene i ovennævnte er, at vi om formiddagen deler os i mindre grupper, så børnene får størst mulig ro til aktiviteterne, hvor en voksen er tæt på. Dermed kan den voksne støtte og guide det enkelte barn og gruppen.
Et par eksempler på det vi har fokus på kan være; at vente på tur, at kunne håndtere følelserne ved både at tabe og vinde f.eks. i spil og leg, at acceptere at andre bliver valgt før én selv mm.

Vi leger og laver aktiviteter i mindre grupper, dels for at styrke børnenes relationer til hinanden og til de voksne og dels for at støtte dem i deres egen udvikling, samt arbejde pædagogisk med støj og støjreducering.

Sprog

Sprog er et vigtigt element i forhold til børnenes evne til at klare sig socialt, både i børnehave, fritidsinstitution og skole, og vi har derfor stor fokus på hvert enkelte barns sproglige udvikling. Vi er bevidste om at sprogarbejde forgår i alle sammenhænge i børnehaven. Vi øver f.eks. at samtale. At børnene får mulighed for at øve sig i at sætte ord på tanker, følelser og ønsker og i forhandlinger både i lege situationer og konfliktløsning. For at skabe de bedst mulige rammer for dette giver vi børnene plads og tid til at udfolde sig sprogligt.

Vi har tæt samarbejde med forældrene og tale-høre konsulent i forhold til børn med sproglige udfordringer.

 

Leg

Legen har værdi i sig og børnene synes det er sjovt at lege. Det er her de bl. a. leger ting de oplever omkring sig og bearbejder deres oplevelser, f.eks. far, mor og børn. Det er også her at fantasien får lov at udspille sig i verdener som ikke er reelle f.eks. superhelte og prinsesselege. Der er en optagethed af konstruktions lege på stuen, hvor de bruger fantasien, deres egen viden og deres kreative evner, samtidig med at de lærer af hinanden.
I børnehaven leger børnene ofte sammen, og har derigennem mulighed for at styrke deres sociale relationer.

På Grøn stue giver vi plads til legen, da vi mener at, det er en vigtig del af børnenes hverdag. Vi giver plads og rum så børnene kan fordybe sig i legene, både indendørs og udendørs. I løbet af dagen veksler vi imellem vokseninitieret leg og børnene initieret leg. I den vokseninitierede leg kan en voksen også indgå i legen. Dette kan f.eks. være for at støtte op om sociale relationer i en mindre børnegruppe.

Én af de voksnes fornemmeste opgave i legen er at stå til rådighed for at støtte børnene f.eks. hvis de mangler nogle rekvisitter til deres leg. Her kan de voksen komme med ideer eller redskaber som underbygger børnenes leg. Samt støtte og guide i legen, hvis der er behov.

Kreativitet

Det skabende og kreative arbejde indgår som en stor del af børnehavens dagligdag, det kan være alt fra at tegne/male, klippe klistre til hjemmelavet modellervoks. Vi arbejder med kreativitet på forskellige måder og lægger vægt på at der altid er materialer til rådighed, så børnene kan udfolde deres fantasi og kreative evner. Kreativitet kan foregå både ude og inde.

Udeliv/ture

Vi er ude mindst en gang om dagen på vores egen legeplads. Vi tager ofte på tur til nærområdets legepladser eller andre steder. Udelivet er for os et vigtigt læringsrum, og er også sundhedsfremmende.

Børnehaven benytter sig af tilbud i lokalområdet så som Børnekulturhuset Amager og biblioteker.

 

Samling

Vi holder samling hver dag i løbet af formiddagen. Temaerne er bl.a. fri for mobberi, børnemassage, rim og remser, sange og lege. Samlingerne er også et forum hvor nyheder, ændringer, aktiviteter og lign. kan formidles til børnene. Samlingen er et sted hvor alle får mulighed for at øve sig i at komme til orde, vente på tur mm.

Frokosten

Frokostmåltidet er en pædagogisk aktivitet som vægtes højt i hele huset, det er en aktivitet der indeholder mulighed for læring og dannelse. Vi har udarbejdet rammer for måltidet, således at vi sikrer os en fast rutine hvor børnene inddrages mest muligt.

Hver dag er der en madhenter gruppe, der består af 1-2 børn fra hvert bord, inden vi går til bords går alle ud og vasker hænder.

Inden vi spiser er børnene med til at præsentere maden så vi ved hvad vi skal spise. Vi ønsker at skabe en god atmosfære omkring måltidet og opfordrer børnene til at smage maden.

Børn laver mad

Vi vægter højt at børnene bliver inddraget i madlavningen, da vi mener at børnenes nysgerrighed overfor mad bliver større og de tør smage på flere forskellige madvare når de får lov til selv at eksperimentere. Igennem madværksted får børnene mulighed for at se, dufte, røre og mærke maden. Vi har en fast maddag om ugen, hvor en gruppe børn er med i processen omkring maden, det kan være at klargøre grøntsager eller lign.

Bevægelsesdag

Hver tirsdag holder hele huset bevægelsesdag. På grøn stue går vi så vidt det er muligt ud af huset og laver bevægelse på legepladser i lokalområdet.

Hvis ikke vi kan komme ud på tur, holder vi bevægelse på vores egen legeplads eller på stuen. Vi har redskaber i skuret og legeting, som vi inddrager i øvelser. Vi leger lege som børnene kan bruge i på legepladsen og tage med sig i skolegården, så som f.eks. ”Alle mine kyllinger kom hjem”, ”Rød, gul, grøn stop” og hinkerude.

Skolebørn

Fra 1. maj er man Delfin, hvis man har forventet skolestart året efter.

Efter nytår ved vi for det meste hvem der starter i fritidsinstitution/skole i indeværende år, og aktiviteterne intensiveres i et skoleprojekt kun for skolegruppen. Det er derfor muligt at være Delfin selv om man ikke skal starte i skole, og derfor de to forskellige termer for grupperne.

Skoleprojektet afsluttes med en afslutningsfest hvor hele børnene gruppen og forældrene er inviteret, i anledning af at skolebørnene skal til at starte i fritidsinstitution. Det er en hyggelig og lidt højtidelig eftermiddag som afsluttes med noget sundt og lækkert medbragt mad, fra de børn som skal i skole.

Koloni

Én gang om året tilbyder vi koloni til de børn der er fyldt tre år. Det vil sige at alle børn fra Grøn stue tilbydes at være med på kolonien. Det er en begivenhed vi ser frem til med stor glæde og spænding hvert år.

Dagbog og billeder

Dagligt skriver vi dagbog via Aula. Vi opfordrer til at forældrene følger med i dagbogen, da man via den kan få et indblik i barnets dag i børnehaven, samt samtale med sit barn om dagen i børnehaven.

Dagbogen er én del af kommunikationen med forældrene. Vi vægter stadig den daglige kommunikation højt, og hvis vi ikke lige kan tale sammen i øjeblikket, finder vi tid til det i kalenderen.

Billeder af stuen