Børnehaven-Grøn stue

Grøn stue

Grøn stue er en børnehavegruppen med 18 børn i alderen 3-6 år.

Delfiner/Pingviner

Børnene deles i to grupper, Delfiner og Pingviner. Delfinerne er de børn som har forventet skolestart inden for det næste år, og resten af gruppen kaldes Pingviner. Der arrangeres forskellige aktiviteter for begge grupper, for Delfinerne handler det i høj grad om at gøre dem klar til skolestart.

Sociale kompetencer

Når børnene starter i børnehaven er de allerede godt i gang med at øve sig i at danne sociale relationer. En af vores vigtigste opgaver er at støtte op om denne udvikling, udfordre dem i nye relationer og gøre dem parat til de udfordringer der venter når de starter i fritidsinstitution og skole.

Om formiddagen deler vi os  i mindre grupper, så børnene får størst mulig ro til aktiviteter, samt mere voksenrelation. Der med kan den voksne støtte og guide det enkelte barn og gruppen.

Andre fokuspunkter kan være at vente på tur, ikke altid at vinde i spil, at acceptere at andre bliver valgt før én selv mm. Samtidig sørger vi for at sammensætte legegrupper og grupper i andre aktiviteter,  så alle oplever succes i sociale samspil med andre børn og voksne.

Sprog

Sprog er et vigtigt element i forhold til børnenes evne til at klare sig socialt, både i børnehave, fritidsinstitution og skole, og vi har derfor stor fokus på hvert enkelte barns sproglige udvikling. Vi er bevidste om at sprogarbejde forgår i alle sammenhænge i børnehaven. Vi øver f.eks. at samtale. Dvs. skiftes til at tale og lytte, kunne tale og forklare tanker og følelser i en større samling. Vi støtter op om konfliktløsning hvor barnet får mulighed for at belyse sin side af sagen, samt øver at lytte til den anden part, mm.

Vi deler børnene i grupper til læseleg, men bruger også højtlæsning i andre situationer som f.eks. til samling og sammen med færre børn.

Vi og forældrene har tæt  samarbejde med Tale-høre lære i forhold til børn med sproglige udfordringer.

Leg

På Grøn stue giver vi plads til legen, da vi mener at, det er en vigtig aktivitet i børnenes hverdag. Vi giver plads og rum så børnene kan fordybe sig i legene, både indendørs og udendørs.

Legen har værdi i sig og børnene synes det er sjovt at lege. Det er her de bl. a. leger ting de oplever omkring sig og bearbejder deres  oplevelser, f.eks. far, mor og børn. Det er også her at fantasien får lov at udspille sig i verdener som ikke er reelle f.eks. actionhelte og prinsesselege. I børnehaven leger børnene oftes sammen, og har derigennem mulighed for at styrke deres sociale relationer.

I løbet af dagen veksler vi imellem vokseninitieret leg og børneneinitieret leg. I den vokseninitierede leg kan en voksen også indgå i legen. Dette kan f.eks. være for at støtte op om sociale relationer i en mindre børnegruppe.

Én af de voksnes fornemmeste opgave i legen er at stå til rådighed for at støtte børnene f.eks. hvis de mangler nogle rekvisitter til deres leg. Her kan de voksen komme med ideer eller redskaber som underbygger børnenes leg.

På Grøn stue har vi forskelligt legetøj og legemuligheder som opfordrer til konstuktionslege f.eks. lego og jovobrikker, regellege f.eks. spil,  rollelege som legekøkken, udklædningstøj og dukkekrog. Vi bruger gangen på 1. sal aktivt til leg, og når vi deler os i mindre grupper.

Kreativitet

Det skabende og kreative arbejde indgår som en stor del af børnehavens dagligdag, lige fra at tegne/male, klippe klistre til hjemmelavet modellervoks. Vi arbejder med kreativitet på forskellige måder og lægger vægt på at der altid er materialer til rådighed, så børnene kan udfordre deres fantasi og kreative evner. Kreativitet kan foregå både ude og inde.

Udeliv/ture

Vi er ude mindst en gang om dagen på vores egen legeplads. Vi tager ofte på tur til nærområdets legepladser eller andre steder. Vi benytter også vores minibus med plads til 7 børn og 2 voksne som supplement til at udforske verden omkring os. Udelivet er for os et vigtigt læringsrum, og er også sundhedsfremmende.

Børnehaven benytter sig af tilbud i lokalområdet så som Børnekulturhuset Amager og biblioteker.

Samling

Vi holder samling hver dag i løbet af formiddagen. Til samling vil børnene være i små grupper med en voksen i hver. Temaerne er bl.a. fri for mobberi, børnemassage, rim og remser, sange og lege. Samlingerne er også et forum hvor nyheder, ændringer, aktiviteter og lign. kan formidles til børnene. På den måde får børnene indblik i og kendskab til den danske sangskat samt styrker sproget og sociale kompetenser.

Børnemøde

Børnemøde er et nyt tiltag på Grøn stue. Tanken med børnemøde er at vi samler hele børnegruppen, og samtaler om forskellige temaer som enten børn eller voksne bringer op. Det kan være fx. være indhold og ønsker til Grøn stues arbejde.

Frokosten

Frokostmåltidet er en pædagogisk aktivitet som vægtes i hele huset, det er en aktivitet der indeholder mulighed for læring og dannelse. Vi har udarbejdet rammer for måltidet, således at vi sikrer os en fast rutine hvor børnene inddrages mest muligt.

Før frokost går alle børn på toilettet og vasker deres hænder. De har faste bordgrupper de sidder sammen med hver dag. Et-to børn fra hvert gruppe dækker bord.

Inden vi spiser er børnene med til at præsentere maden så vi ved hvad vi skal spise. Vi ønsker at skabe en god atmosfære omkring måltidet og opfordrer børnene til at smage på alt maden ved bl.a. at lave små smagsprøver. Vi øver os i kun at tale sammen med dem vi sidder ved bord med.

Børn laver mad

Vi vægter højt at børnene bliver inddraget i madlavningen, da vi mener at børnenes nysgerrighed overfor mad bliver større og de tør smage på flere forskellige madvare når de får lov til selv at eksperimentere. Børnene skal se, dufte, røre og mærke maden. Vi har en fast maddag om ugen, hvor en gruppe børn er med i processen omkring maden. Børnene laver bl.a. figenpålæg, müsli, tzatziki, boller, skrælle grøntsager, skære grønt til maden mm.

Bevægelsesdag

Hver tirsdag holder hele huset bevægelsesdag. På grøn stue går vi så vidt det er muligt ud af huset og laver bevægelse på legepladser i lokalområdet. Vi starter med opvarmning, f.eks. ”Simon siger og kongens efterfølger”. Herefter laves der f.eks. en rute rundt på legepladsen som børnene skal gennemføre. Det vil være forskellige udfordringer som den enkelte legeplads tilbyder. Til sidst er der fri leg.

Hvis ikke vi kan komme ud på tur, holder vi bevægelse på vores egen legeplads. Vi har redskaber i skuret og legeting, som vi inddrager i øvelser. Vi leger lege som børnene kan bruge i skolegården, så som f.eks. ”Alle mine kyllinger kom hjem”, ”Rød, gul, grøn stop” og hinkerude.

Vi kan også vælge at lave bevægelse indenfor på stuen. Her danser vi, laver yoga, hopper fra borde, går på line, og meget mere.

Skolebørn

Fra 1. maj rykker man op som Delfin, hvis barnet har forventet skolestart året efter.

Efter nytår ved vi for det meste hvem der starter i fritidsinstitution/skole i indeværende år, og aktivitterne intensiveres i et skoleprojekt kun for skolegruppen. Det er derfor muligt at være Delfin selv om man ikke skal starte i skole, og derfor de to forskellige termer for grupperne.

Når vi nærmer os d. 1/4 er det tid til at sige farvel til de første skolebørn som skal på fritidshjem. I den anledning holder vi afslutning for skolebørnene, hvor de børn som skal forlade børnehaven bliver fejret med en fest med sang og diplomer sammen med resten af grøn stue, forældre og søskende. Det er en hyggelig og lidt højtidelig eftermiddag som afsluttes med noget sundt og lækkert medbragt mad, fra de børn som skal i skole.

Koloni

Én gang om året tilbyder vi koloni til de børn der er fyldt tre år. Det vil sige at alle børn fra Grøn stue tilbydes at være med på kolonien. Det er en begivenhed vi ser frem til med stor glæde og spænding hvert år.

Dagbog

Dagligt skriver vi dagbog via Aula. Vi opfordrer til at forældrene følger med i dagbogen, da man via den kan få et indblik i barnets dag i børnehaven, samt samtale med sit barn om dagen i børnehaven.

Dagbogen er én del af kommunikationen med forældrene. Vi vægter stadig den daglige kommunikation højt, og hvis vi ikke lige kan tale sammen i øjeblikket, finder vi tid til det i kalenderen.

Billeder af stuen