Praktisk information

Åbningstider:

Mandag til torsdag 7.00-17.00, dvs. du/I skal være gået senest kl. 17

Fredag 7-00-16.00, dvs. du/I skal være gået senest kl.16

Aflevering:

Vi henstiller til at børnene afleveres senest kl. 9. Vi beder jer om at meddele os, hvis jeres barn holder fri eller er syg inden kl. 9.00, af hensyn til planlægningen af dagen, dette kan gøre via Aula, eller ved at ringe til os.

I skal huske altid at sige goddag til personalet, når du afleverer dit barn. I skal selv tjekke jeres barn ind på skærmen som hænger ved radisernes dør ved begge indgangen i huset. Vi overtager ansvaret for barnet, når det er afleveret til personalet.

Det er meget individuelt, hvordan børnene siger farvel. Nogle vil vinke fra vinduet og andre fra stuen. Nogle vil gerne have en voksne med og andre vil gøre det alene.

Sig farvel, når du går og fortæl barnet, hvornår og hvem der kommer for at hente det.

Hvis barnet er meget ked af at du skal gå, så henvend dig til en voksne og sig alligevel farvel. Vi ved at det ikke er rart at gå fra sit barn på den måde, som regel er situationen hurtigt glemt i samværet med de andre børn og voksne.

I er altid velkommen til at ringe og høre, hvordan det går.

Afhentning

Hvis det er en anden end jer forældre, der henter barnet, skal personalet have besked og du/I skal skrive det ind på Aula, eller den kalender som ligger på pulten hos radiserne.

Det er vigtigt at du/I siger farvel til en voksne, når I forlader institutionen, samt at I tjekker jeres barn ud på Aulaskærmen.

Skofrit hus

Vi beder jer om ikke at have sko på i huset af hensyn til hygiejnen i huset, gulvene overalt i huset er et vidunderligt legested for børnene.

Data om børnene

Husk at opdatere stamkortet på Kbh barn, så vi altid har de rigtige oplysninger. Det er vigtig at forældrenes telefonnumre er tilgængelige hvis noget skulle opstå med barnet. Hver forældre skal selv skrive sit nummer ind på Kbh barn via sin egen profil.

Telefon

Hvis I har brug for at kontakte os i løbet af dagen, anmoder vi om, at I ikke ringer mellem kl. 10.45 og 12, da vi spiser med børnene og gerne vil kunne fordybe os uden forstyrrelser.

Klap og barnevogne

Klap- og barnevogne, børnenes cykler, løbehjul mm skal stilles ude ved cykelstativerne. Arealet ved skraldespandene skal holdes frit da det er en flugtvej!

Sommer

Børnene skal være smurt ind i solcreme om sommeren, når de møder i institutionen – vi smører ind igen ved middagstid. Husk solhat.

Sygdom

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet pjecen ”Smitsomme sygdomme hos børn” en vejledning for skoler, daginstitutioner og forældre. Her står bl.a.:

“Reglerne for fremmøde i institution er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme. Hovedreglen er at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Barnet er rask når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning. Hvis et barn møder i institutionen uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.” Vi følger disse regler.

Når dit/jeres barn er syg må det ikke komme i Sundby Asyl.

Hvis barnet bliver syg mens det er i institutionen, kontakter vi jer og vi forventer at barnet bliver hentet

Vi vægter håndhygiejne højt for at formindske smittefare. Vi har synlig vejledning og arbejdsinstruks om dette på stuernes badeværelser. Vi opfordrer alle, både børn og voksne (forældre og personale), til at vaske hænder når de møder ind i institutionen og inden de går hjem fra institutionen. Dette for at mindske smitterisikoen.

Der vil blive lavet opslag på Aula når vi har smitsom sygdom i huset.
Medicin gives kun til børn med kroniske sygdomme og i overensstemmelse med lægens anvisning, det skal foreligge skriftligt.
Medicinen afleveres til en voksen, da det skal opbevares utilgængeligt for børn.

Påklædning

Af hensyn til børnenes sikkerhed, henstiller vi til at I fjerner snore fra tøjet, samt at børnene ikke har halstørklæder/tørklæder på.

Velkomstpjece

Når dit/jeres barn begynder på en af vores 3 stuer, får I udleveret en velkomstpjece med alle de praktiske informationer som er relevant for dit barn på denne stue.

Dagbog

Alle 3 stuer skriver dagbog på Aula. Her fortælles der om dagens aktiviteter, og der lægges jævnligt billeder ud til at dokumentere det pædagogiske arbejde på de enkelte stuer.