Praktisk information

Velkommen til Sundby Asyl som huser tre børnegrupper. Radisestuen som er vuggestuegruppen med børn i alderen 0-2½ år, Rød stue som er småbørnsgruppen med børn i alderen 2-4 år, og Grøn stue som er børnehavegruppen med 3-6 årige.

Vores åbningstider er:

Man-tors. kl. 7-17, dvs. du/I skal være gået senest kl. 17

Fre. kl. 7-16, dvs. du/I skal være gået senest kl. 16.

Opstart i institutionen

Inden jeres barn starter i institutionen, vil der være en opstartssamtale med en pædagog fra den stue som barnet starter på. I denne samtale vil der være dialog om gensidige forventninger mellem institution og hjem, samt omkring barnet, herunder dets rutiner, måltider, søvn, fødsel og graviditet, særlige hensyn mm.

Som regel forløber en opstartsperiode over ca. 1-2 uger. De første 1-2 dage er forældrene sammen med barnet i institutionen. Derefter prøver barnet at være uden forældre. Efterfølgende bygges der tid på, hvor barnet er i institutionen uden forældre. Når barnet kan have en hel dag uden forældre frem til efter eftermiddagsmåltidet, anses opstartsperioden for at være slut. Vi har gode erfaringer med at opstarten ikke må gå for hurtigt, men ej heller tage for lang tid.

Forældre må godt være på stuen i opstartsperioden. Når denne periode er vel overstået, afleverer I ved døren, som de øvrige forældre.

Vigtigt når I siger farvel, at I viser at I går også selvom barnet er ked af det. Vi skal nok ringe ved behov. Det er i det hele taget vigtigt at vide at I forældre altid kan ringe så meget I har behov for, og spørge ind til jeres barns velbefindende.

Vi bestræber os på at én pædagog er primær i starten (så vidt det lader sig gøre med hensyn til kurser, fridage, møder o.lign) og gradvist udvides paletten af voksne. MEN vi bestræber os på alle tre voksne hurtigt danner relationer til både barn og familie.

Vores erfaring omkring opstart i institution viser, at reaktioner kan være forskellige fra barn til barn. Normalt er det dog, at barnet vil reagere. Reaktioner kan både være gråd, de ikke vil spise, ikke vil sove, meget søgende på mor og far.

Reaktionen kan komme både med det samme eller forsinket. Begge dele er helt normalt.

Stueskift

Når det er tid til at barnet rykker stue internt i institutionen, informerer vi jer forældre omkring rykket, og I inviteres til en infosamtale med den nye stues personale. Vi bestræber vi os på at børnene besøger den nye stue inden start, og vi sørger for at rykke barnets garderobe sammen med barnet, i forbindelse med stueskift.

Hjemmeside

Vi opfordrer jer til at kigge på vores hjemmeside, for yderligere information om huset og de enkelte stuer. Her finder I også vores pædagogiske læreplan, tilsynsrapporter og andet relevant information.

Garderobe

Vi forventer, at I hjælper jeres barn med at holde orden i dets garderobe ved aflevering og afhentning. Dvs. sko, støvler, jakker mm skal hænge, og stå på deres plads. Vi hjælper børnene med det i løbet af dagen.

Vi bestræber os på at være ude HVER dag, så det er vigtigt, at børnene har tøj der passer til vejret.

Det betyder at der I garderoben skal være tøj og overtøj, som passer til årstiden, samt altid regntøj og gummistøvler. Om sommeren må der gerne fast ligge solhat og badetøj i garderoben.

I skal medbringe ekstratøj til barnet, som lægges i en kurv på toilettet hos radiserne, og i kurve i barnets garderobe for de børn der går på rød og grøn stue.

Vi beder om, at der er to fulde sæt tøj, bestående af, strømper, undertøj, bukser og bluser (korte eller lange afhængig af årstid) Det er også en god ide at der ligger en trøje eller andet der kan være under regntøjet særligt i de lidt koldere måneder. Husk løbende at tjekke børnenes kurve for indhold, og for at tøjet matcher barnets størrelse. Af hensyn til børnenes sikkerhed henstiller vi til at I fjerner snore fra tøjet, samt at børnene ikke har halstørklæder/tørklæder på.

Husk navn i alt barnets tøj og sko.

I forår/sommer månederne skal I sørge for at smøre jeres barn med solcreme inden de kommer i institutionen. Vi vil sørge for at de vil blive smurt i løbet af dagen.’

Legepladsen

Vores legeplads ligger godt lukket inde imellem flere bygninger og fremstår derfor varmere, særligt i forårs- og sommermånederne, end der f.eks. er ude på Frankrigsgade. Vi ved af erfaring at mange børn har det meget varmt når de er i gang med at lege. Det vil derfor kunne forekomme, at I forældre kan træde ind på legepladsen og opleve børn der har mindre tøj på end man umiddelbart mærker man skal have på ude på gaden. Det er noget vi er opmærksomme på i personalegruppen, og vi tjekker jævnligt børnene for om de virker kolde eller varme, så vi kan regulere deres tøjmængde efter behov.

Aula

Aula er vores digitale platform som I kobles på når jeres barn starter i institutionen. Dette gøres via MIT ID.

I bedes notere i Aula hvis barnet holder fri, er syg eller kommer senere end 9.15. Dette af hensyn til planlægning af dagen. Noter også i Aula, hvis andre end forældre henter.

Ydermere bedes I notere i Aula ca. tid for hvornår barnet hentes, samt gerne hvem der henter. Dette er vigtigt da nogle børn spørger i løbet af dagen.

Det er også på Aula at der meldes ferie, kommer invitationer til f.eks. forældre møder eller andre arrangementer i huset. Nyhedsbreve, dagbøger, sovetider, menuplaner, referater og opslag med vigtige beskeder lægges også på Aula.

Det har stor betydning at I overholder frister på tilbagemelding på ferieperioder der ligger på Aula, da det har stor indvirkning på husets brug af personaleressourcer og planlægningen heraf.

Aula er en platform som vi bruger med omhu, da vi vægter den daglige fysiske kontakt med jer forældre. Det betyder at Aula kan bruges til små informationer om barnet mellem hjem og institution, husk at sende beskeden til alle medarbejdere på stuen. Vi ønsker ikke at beskedfunktionen bruges til at kommentere billeder, dagbøger, opslag eller andet af jer forældre, men giv i stedet beskeden direkte til personalet når I er i huset.

Vi opfordrer jer forældre til at benytte dagbog og billeder sammen med barnet, som bidrag til dialog om dagen.

Husk at checke dit barn/børn ind på skærmen når det er mødt i institution, samt at checke det ud igen ved afhentning. Vi bruger Aula ved en evt. evakuering af huset. Det er derfor meget vigtigt at vi har et retvisende billede af hvilke børn der er i institutionen.

I bedes løbende opdatere stamkortoplysninger og tilladelser på Aula.

Mødetid

Vigtigt at komme senest 9.15, da formiddagens pædagogiske aktiviteter går i gang. Om tirsdagen hvor der er bevægelse skal de der går på grøn stue komme senest 8.45, da stuen ofte tager ud af huset.

Måltider

I Sundby Asyl tilbyder vi følgende måltider

Morgenmad ml kl. 7-8 foregår på Radisestuen. Her tilbydes mælk, yoghurt, mysli og havregryn.

Vi deler børnene på de tre stuer omkring kl. 8.00.

Morgenbrød ved 9-tiden på de tre stuer.

Frokost- Radiserne spiser frokost kl. ca. 10.45 og de to øvrige stuer kl. ca. 11.00.

Eftermiddagsmåltid fra ca. kl. 14.

Barnet skal dagligt medbringe en fyldt drikkedunk med vand i og navn på. Drikkedunken kommer med hjem og rengøres, og fyldes hjemmefra.

Er der noget dit/jeres barn ikke må spise eller ikke tåler at spise, er det vigtigt at I informerer personalet omkring dette.

Vi serverer økologisk mad og har guldmærket.

Pædagogiske aktiviteter

Vi tager på ture. Planlagte såvel som spontane. Vi går på oplevelsesture i området og bruger nærmiljøet. Af sikkerhedsmæssige årsager, går vi som regel i mindre grupper. Dette også for at opnå den bedste kontakt mellem børn og voksne.

Af sikkerhedsmæssige årsager afleverer eller tager vi ikke imod børn på gaden/ture.

Tirsdag har vi bevægelsesdag i huset stuevis, og hver stue har ugentligt en dag med madværksted. Onsdag har de røde og grønne madværksted på hver stue, og fredag har radiserne madværksted. På madværkstederne laver en mindre gruppe børn mad. Det kan være skrælle, forme boller, rører, snitte, klippe, hakke mm

I Sundby Asyl foregår en masse pædagogiske aktiviteter. Aktiviteterne tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og med inddragelse af børnenes perspektiver. Aktiviteterne kan være følgende: kreativitet, ”fri for mobberi”, børnemassage, børneyoga, samling. Ind imellem med et tema eller en højtid som omdrejningspunkt.

Udover de nævnte pædagogiske aktiviteter er der dagligt fokus på de pædagogiske rutiner omkring fx måltider, af – og påklædning, oprydning mm.

Middagslur-sut-ble

Det er hovedsageligt radise og røde børn der sover til middag. Indtil barnet er 2 år sover de i krybber udenfor, og derefter inde på Radisestuen. Barnet får sin egen madras og dyne. At sove til middag er meget individuelt og sker i et tæt samarbejde mellem hjem og institution. Ligeledes i forhold til hvornår middagsluren skal slippes. Det betyder at nogle børn til at starte med har to lure i løbet af dagen, og det kan også betyde at selvom man går på Grøn stue, kan man indimellem have brug for hvile.

Barnet må gerne medbringe en nusseklud, bamse/dukke, uden lyd, til at sove med. Ud over til luren, skal bamsen/dukken blive i barnets garderobe. Vi frabeder os at børnene har legetøj med hjemmefra. Undtagelsesvis ved indkøringsperioder, da dette kan fungere som et overgangsobjekt og barnets tryghed.

Barnets skal selv medbringe sutter med tydeligt navn på. Ligeledes er det jer forældre der skal sørge for at tage sutterne med hjem og koge dem efter behov. Sutterne ligger i garderoben eller hænger på suttetavlen inde på stuen. At smide sutten er et samarbejde mellem institution og hjem.

At smide bleen er ligeledes meget individuelt fra barn til barn. Dette foregår i tæt dialog og samarbejde mellem institution og hjem. Hvis et barn har uheld med afføring i bukserne, rengøre vi ikke tøjet, men pakker det i en plasticpose. Dette af hygiejnemæssige årsager. Ligeledes kan vi ikke håndtere stofbleer af hygiejnemæssige årsager.

Håndhygiejne

Når barnet ankommer til stuen om morgenen, vasker det hænder. På Radisestuen hjælper I forældre med håndvask inden barnet entrerer stuen. På rød og grøn stue hjælper de voksne barnet med håndvask. Ligeledes hjælper vi med at barnet får vasket hænder ved afhentning. Hertil har vi brug for jeres samarbejde og opbakning i form af verbal guidning af jeres barn. Det er vigtigt ift. at mindske sygdom og smitte, samt ift.at få nogle gode rutiner omkring håndvask.

Rutiner ifm. håndhygiejne i løbet af dagen som f.eks. efter toiletbesøg, bleskift og før måltider, har vi hele tiden fokus på og støtter børnene i.

I de måneder hvor vi er særlig meget ude er det stadig vigtigt at holde håndhygiejnen, selvom børnene afleveres og hentes udenfor. Der er håndsprit ved lågen som kan bruges af både børn og voksne, hvis ikke man går ind i huset for at vaske hænder. Det er en fælles opgave at holde hænderne rene og undgå unødig smitte.

Daglig kontakt, kommunikation og samtaler

Vores praksis er at vi modtager og aflevere børnene ved døren ind til stuerne, hvilket betyder at forældre mm. ikke kommer på stuen til dagligt.

Vi giver små beskeder og overleveringer om barnets dag, ved afhentning om eftermiddagen. Det har stor betydning for barnet, at i forældre giver besked til personalet om morgenen hvis der er særlige forhold der har betydning for barnets trivsel. Det kan være nattesøvn, mad, humør mm. eller hvis der sker ændringer i hjemmet med betydning for barnet og dets trivsel.

I forældre er til enhver tid meget velkomne til at ringe til pædagogerne på stuen, hvis I har behov for at drøfte nogle forhold omkring jeres barn/børn.

Ligeledes vil vi kontakte jer hvis vi ser behov herfor. I begge tilfælde kan vi have en dialog via telefon eller lave en aftale med tidspunkt for en samtale.

I løbet af barnets tid på de tre stuer, vil vi som udgangspunkt holde én statussamtale på hver stue. Derudover holder vi samtaler efter behov. Det kan både være hvis I har behov eller vi har behov for at drøfte noget omkring barnet.

Som ny i institutionen tilbydes der en samtale efter 2-4 mdr.

Der er en intern information i huset omkring barnet når det rykker stue, og i nogle tilfælde laver vi også overleveringer med jer forældre og personale fra den afgivende og den modtagende stue, ved stueryk.

På grøn stue er der en særlig procedure omkring samtaler når børnene når skolealderen. Der er en samtale i efteråret inden skoleindskrivning hvor både forældre og personale udfylder overgangspapirer på Aula. I foråret er der opfølgning på dette, uanset om barnet starter i skole eller skal skoleudsættes.  Mere information omkring dette når barnet når skolealderen.

Sygdom

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet pjecen ”Smitsomme sygdomme hos børn” en vejledning for skoler, daginstitutioner og forældre. Her står bl.a.:

“Reglerne for fremmøde i institution er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme. Hovedreglen er at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Barnet er rask når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning. Hvis et barn møder i institutionen uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.” Vi følger disse regler.

Når dit/jeres barn er syg må det ikke komme i Sundby Asyl. Hvis barnet bliver syg mens det er i institutionen, kontakter vi jer og vi forventer at barnet bliver hentet hurtigst muligt.

Der vil blive lavet opslag på Aula når vi har smitsom sygdom i huset.
Medicin gives kun til børn med kroniske sygdomme, og i overensstemmelse med lægens anvisning, det skal foreligge skriftligt.
Medicinen afleveres til en voksen, da det skal opbevares utilgængeligt for børn.

Lidt af hvert

Der er koloni én gang om året, for alle børn fra 3 år.  Kolonien er fra tirsdag til fredag og ligger i sensommeren. Kolonien ligger ved Præstø.

Vi laver sprog vurdering på alle 3- og 5 årige, samt TOPI som er en trivselsmåling, to gange om året. Hvis der er noget særligt fokus, informeres forældre.

I Sundby Asyl fejrer vi gerne børnenes fødselsdag på stuen. Dette forgår om formiddagen og i et samarbejde med jer forældre, og med hensyn til vores mad og måltidspolitik. Vi bestræber os på at begrænse brug af sukker. Vi er ikke sukkerfri men bruger det som et krydderi. Rådfør jer med personalet ift. hvad der kan serveres.

Hvis jeres barn cykler, løber på løbehjul eller andet, skal disse parkeres uden for institutionen. Pladsen mellem lågerne er flugtvej og skal være frit tilgængelig. Der må heller ikke stå noget foran eller imellem skraldecontainerne, da skraldemændene og vi skal kunne komme til. Det samme gælder for klap- og barnevogne

Vi beder jer tage skoene af i garderoberne, da vi er et skofrit hus. Gulvene overalt i huset er et vidunderligt legested for børnene. 

SAF

I Sundby Asyl er der noget der hedder SAF, som står for Sundby Asyls Forældre. Det er et forældredrevet initiativ som har en lukket gruppe for forældre på Facebook. Medarbejderne i Sundby Asyl er ikke en del af Facebookgruppen. Gruppen har til formål at lave indbyrdes legeaftaler, eller initiativer der vedrører institutionen som f.eks. forældrekaffe på legepladsen (også kaldet SAF arrangement).