Legepladsen

På vores legeplads lægger vi vægt på at der er udfordringer til børnene på de forskellige alderstrin.

Vi tænker legepladsen som et pædagogisk rum, derfor stræber vi efter et godt legepladsliv hele året, med de udfordringer som de forskellige årstider giver os.

Vi bruger flittigt vores legeplads, da den giver mange muligheder for udvikling og læring i det fri. Vi har organiseret os med at give plads til vuggestuen og småbørnsgruppen om formiddagen på legepladsen, så de i ro og mag kan udfolde sig. Efter frokost, når de små sover, erobrer børnehavegruppen legepladsen.

På nogen tidspunkter af dagen er vi alle samlet ude, hvor børnene bl.a. øver sig i at tage hensyn til hinanden, men også for at støtte børnenes læring indbyrdes.

Husk at, når I er på legepladsen i forbindelse med at aflevere og hente barnet, er det jer forældre der har ansvaret for barnet. Af hensyn til de børn der ikke endnu ikke er hentet henstiller vi til at I ikke opholder jer på legepladsen efter afhentning af jeres barn.