O´HANE

I slutningen af 2006 har ledergruppen i de 9 institutioner under Netværket Asylselskabet søgt om bevilling fra Familiestyrelsen til et projekt, der skulle styrke samarbejde og kommunikation mellem forældre og personale. Dette til gavn for alle børn, især de mest udsatte.

Projektet blev gennemført med film som processkaber. Projektet blev kaldt ” 9 FILM” som står for: Forældre, Institution, Ledere og Medarbejdere.

Processen lever videre i de 9 institutioner med de 5 grundprincipper som blev til under projektet. principperne er: omsorg, humor, anerkendelse, nærvær og engagement. Kort sagt O´HANE.

På denne måde har O´HANE tilført en ny dimension i vores arbejde, nemlig et fagligt fællesskab med de 9 institutioner under Netværket Asylselskabet.