Sundby Asyls sociale fødselsdagspolitik

Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet en social fødselsdagspolitik, som vi opfordrer forældrene til at følge.

https://sundbyasyl.dk/wp-content/uploads/Social-foedselsdagspolitik-til-foraeldre-2021-1.pdf

Fra forældrebestyrelsen lyder et godt råd til at hvis man har et ønske om at invitere hele stuen til fødselsdag, men ikke har de fysiske rammer til det, kan man invitere børnene til fødselsdag på en legeplads, og gerne med deltagelse af børnenes forældre også.