Fri For Mobberi

BamsevenVi vil arbejde for at gøre Sundby Asyl til en MOBBEFRI INSTITUTION

Mobning er fortsat et stort og reelt problem for mange danske børn: 6% af alle 11-15-årige børn mobbes jævnligt. Forskning viser, at jo før man sætter ind overfor mobning, jo mindre bliver de personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

Mary Fonden og Red Barnet har udviklet et program efter initiativ fra H.K.H. Kronprinsesse Mary. Inspirationen kommer fra The Alannah and Madeline Foundations arbejde mod mobning i Australien.

Fri For Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram for de 3-8 årige. Fonden er i gang med at udvikle materiale til vuggestuer, dog kan noget af det allerede eksisterende materiale tilpasses og bruges i vuggestuen.

For at kunne forebygge mobning er det vigtig, at man har en viden om, hvad der forstås ved dette begreb. I Fri for Mobberi er man inspireret af den danske mobbeforsker Helle Rabøl Hansens måde at forstå mobning på:

Mobning er et gruppefænomen

Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab, hvor flere har mere eller mindre synlige roller.

Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter

Der er tale om et sæt store eller mindre handlinger, der i sin helhed signalerer, ”du er ikke med her”.

Mobbeformerne kan være direkte og forfølgende eller være indirekte udelukkende

Mobning kan have mange udtryksformer og nogle kan være mere eller mindre synlige.

Mobningen foregår i en social sammenhæng, hvor barnet ikke kan trække sig fra

Det kan fx være i børnehaven, i skolen eller til fritidsaktiviteter.

Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på, når det ikke lykkes at samles om de aktiviteter, der er planlagt

Derved ses mobning som en fællesskabskonstruktion og mobbeårsagen kan ikke tillægges det enkelte individ. Det betyder, at man for at forebygge mobning skal se på institutionen og skolens kultur.

Drilleri for sjov og drilleri for alvor
Begrebet mobning er et voksenbegreb, derfor blev det omsat til nogle begreber som små børn kan forstå. I Fri for Mobberi bliver der talt om:

Drille for sjov:

Når man driller hinanden for sjov, har vi det sjovt sammen og griner. Det er en måde at have positiv kontakt på og gør, at vi kommer tættere på hinanden – der sker en inkludering.

Drille for alvor:

Hvis man driller for alvor, gør man hinanden kede af det og vi skubber hinanden væk – der sker en ekskludering.

Fri For Mobberi består af en kuffert med pædagogiske redskaber som fx samtaletavler, massage program, bøger og Bamseven, som er maskot for Fri for Mobberi. Bamseven symboliserer tryghed, omsorg og venskab og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater.

Programmet lægger vægt på børns medbestemmelse og samarbejde med forældre og pædagoger.

Fri for Mobberi bygger på at:                                                                              

 • mobning blandt børn er de voksnes ansvar

• en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning

• inddrage tilskuerne til mobning

• udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod

Hos os:

I Sundby Asyl vi vil bruge Fri for Mobberi i børnehavegruppen og tilpasse det til vuggestuerne. Alle pædagogerne har været på instruktørkursus i løbet af 2015.

Alle børn vil, når de begynder hos os, modtage en lille Bamseven, som bor her i huset. Når barnet stopper i Sundby Asyl tager det sin ”Bamseven” med. Alle daginstitutioner og indskolinger i Københavns kommune arbejder med Fri for Mobberi, særligt i vores distrikt under Alletiders Sønderbro indsats.

Børnene kan  blandt andet bruge deres Bamseven til at sove med, trøste, hygge, betro sig til, i rundkredsen mm.

Der bor en stor Bamseven på alle tre stuer og en på vores legeplads, som er tilgængelig for børnene.

Vi mener at Fri For Mobberi bliver et effektivt redskab til en tryg overgang mellem: radisestuen (modtagelsesgruppe) og rød stue (småbørnsguppe); mellem rød stue og grøn stue (børnehavegruppen) og fra grøn stue til skole og fritidshjemmet.

Forældretips

Forældre er en vigtig medspiller, hvis man vil forebygge mobning. Derfor er det vigtigt, at forældre tager et medansvar og engagerer sig i hele børnegruppen og gør en indsats, der rækker ud over eget barn.

Disse fem forældretips er en central del af Fri for Mobberi:

 1. Støt dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs med alle i børnegruppen.

Det er en god erfaring for dit barn at få forskellige legeoplevelser med mange forskellige børn.

Samtidig er du med til at sikre, at alle børn i gruppen har legeaftaler – og dermed en plads i fællesskabet.

 2. Tal ikke dårligt om de andre børn i vuggestuen/børnehaven eller om deres forældre

Negative ord om dit barns vuggestue/børnehave bliver let til modvilje mod bestemte børn. Støt i stedet dit barn i at være positiv og åben overfor alle. Kan du f.eks. alle kammeraternes navne? Siger I ”hej” til alle børn og voksne, når du bringer og henter dit barn?

3. Indfør social fødselsdagspolitik.

Fødselsdage betyder meget for børnene. Både som fødselsdagsbarn og som gæst. Det gør

”ondt” på det barn, der ikke inviteres med. Og det gør ondt på det barn, som ingen gæster får.

Drøft en social fødselsdagspolitik på dit barns institution.

4. Giv dit barn opmuntring til at støtte og forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv.

Børn, der er udenfor i børnegruppen, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en god kammerat. Børn, der er gode til at hjælpe, trøste og forsvare andre, ”vokser” indeni – og udenpå!

5. Vær åben og positiv når andre forældre fortæller om deres barns problemer.

Det er meget sårbart at stille sig op på et forældremøde og fortælle, at ens barn er ked af det i børnehaven eller skolen og har brug for legeaftaler og kammerater. Det er lettere, hvis de andre forældre er lydhøre og åbne.

VI ER SIKRE PÅ, AT VI I TÆT SAMARBEJDE MED JER FORÆLDRE KAN SKABE ET MOBBEFRIT MILJØ HVOR ALLE BØRN BLIVER INKLUDERET I SUNDBY ASYL