Vi lægger vægt på

Vores ansvar som pædagogisk personale:

Kulturen i huset har indflydelse på børnenes udvikling. Som personale er vi meget bevidste om vores ansvar som rollemodeller for børnene:

  • Vi er nærværende og omsorgsfulde
  • Vi skaber rammer med en genkendelighed, som giver børnene tryghed i hverdagen
  • Vi giver børnene mulighed for medbestemmelse på egen hverdag
  • Vi skaber ro og fordybelse for børnene i dagligdagen bl.a. ved opdeling af børnene i mindre grupper
  • Vi giver os tid i samværet med børnene til både den verbale og nonverbale kommunikation. Vi lytter til, hvad børnene har at fortælle og opfordrer børnene til at lytte til hinanden
  • Vi hjælper børnene med at udtrykke sig og sætte ord på deres handlinger og følelser
  • Vi støtter børnene i deres selvværdsfølelse, tager dem alvorligt og respekterer deres følelser af glæde, vrede, angst og skuffelser, lader dem opleve: ”Jeg er noget værd”

Vi lærer børnene at tage hensyn til og vise respekt for hinanden. Det er vigtigt at lære børnene normer for almindeligt samvær og relationer mellem mennesker.