Praksis for aflevering og afhentning i Sundby Asyl

Ud fra de erfaringer vi har gjort os i tiden med corona, har vi i samarbejde med forældrebestyrelsen i september 2021 udarbejdet retningslinjer for aflevering og afhentning af børn i Sundby Asyl, som vi ønsker at praktisere fremadrettet.

https://sundbyasyl.dk/wp-content/uploads/Praksis-for-aflevering-og-afhentning-i-Sundby-Asyl.pdf

Det er vigtigt at understrege at disse retningslinjer ikke gælder ved indkøring af børn i institutionen. Når vi har indkøring af nye børn sker det altid i samarbejde med stuens personale, og I finder sammen ud af hvad det enkelte barn har brug for, i forhold til at have sin forældre med i institutionen.

Hvis I ønsker noget uddybet omkring denne praksis er I velkomne til at spørge pædagogerne på stuen eller lederen.