Høj faglighed

Vi stræber efter at skabe en institution af høj kvalitet hvor børnene skal have tryghed, udfordringer og mulighed for udvikling og læring.

Hver onsdag fra kl. 8-9 holder det uddannede personale og lønnede pædagogstuderende pædagogisk forum. Dette er et forum hvor vi giver plads til refleksion over vores pædagogiske praksis. På denne måde sikrer vi os at vores tanker og praksis hænger sammen.
Vi lægger vægt på at have en høj faglighed i Sundby Asyl, dette opnås bla. gennem pædagogisk forum og ved, at vores uddannede personale løbende bliver opkvalificeret med kurser.

En gang om måneden har hele personalegruppen personalemøde.

Vores personalegruppe består af et flertal af pædagoger som er med til at sikre høj  faglighed, dette er kendetegnet for Sundby Asyl.Vi har en stabil pædagoggruppe som har bidraget til at huset i dag fremstår som en veludviklet daginstitution. Vores medhjælpergruppe er sammensat af unge mennesker som er på vej til uddannelse.

I fællesskabet bestræber vi os hver dag på at børnene får en god hverdag fyldt med oplevelser og læring.

Vi er en uddannelsesinstitution som modtager pædagogstuderende og pædagogassistentstuderende (PAU). Dette beriger husets faglighed da vi skal kunne begrunde vores pædagogiske arbejde ud fra studerendes spørgsmål og de studerende bringer de faglige diskussioner som uddannelsesstederne beskæftiger sig med til os.