Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af 5 forældre, op til 5 suppleanter, to medarbejderrepræsentanter, samt lederen som er sekretær.

Der afholdes 4 møder årligt.

Forældrebestyrelsen er pålagt tavshedspligt, og det kan være strafbart ikke at overholde den. Der arbejdes ud fra en forretningsgang som justeres og vedtages på det første konstituerende møde hvert år.

Der afholdes valg til forældrebestyrelsen hvert år i oktober måned. I ulige årstal vælges der 3 medlemmer og i lige årstal vælges der 2. Hvis der er flere kandidater end der skal vælges, afholdes der skriftligt valg.

Forældrebestyrelsen 2023 består af følgende personer:

Formand: Malene (Erika på Grøn stue)

Næstformand: Lærke ( Elliot på Grøn stue)

Bestyrelsesmedlemmer:

Maria (mor til Mille på Grøn stue stue)

Maria (mor til Gudrun på Radise stuen og Knud på Rød stue)

Rikke (mor til Geo på Rød stue og Kamma på Grøn stue)

Medarbejderrepræsentanter

Helene (pædagog på Radise stuen)

Flora (pædagog på Rød stue)

Pia (Leder)

Suppleanter 2023

Christian (far til Jonatan Grøn stue og Wilma på Rød stue)