Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af 5 forældre, op til 5 suppleanter, to medarbejderrepræsentanter, samt lederen som er sekretær.

Der afholdes 4 møder årligt.

Forældrebestyrelsen er pålagt tavshedspligt, og det kan være strafbart ikke at overholde den. Der arbejdes ud fra en forretningsgang som justeres og vedtages på det første konstituerende møde hvert år.

Der afholdes valg til forældrebestyrelsen hvert år i oktober måned. I ulige årstal vælges der 3 medlemmer og i lige årstal vælges der 2. Hvis der er flere kandidater end der skal vælges, afholdes der skriftligt valg.

Forældrebestyrelsen 2022 består af følgende personer:

Formand: Malene (mor til Petra på Grøn stue og Erica på Radise stue)

Næstformand: Lærke (mor til Ea og Elliot på Grøn stue)

Bestyrelsesmedlemmer:

Maria ( mor til Mille på Rød stue)

Rikke (mor til Robin på Rød stue og Rosa på Grøn stue)

Diana (mor til Freya på Radise stuen)

Medarbejderrepræsentanter

Helene (pædagog på Radise stuen)

Flora (pædagog på Rød stue)

Pia (Leder)

Suppleanter 2022

Christian (far til Jonatan Rød stue)

Tanya (mor til Charlie på Grøn og Theodor på Rød)