Køkkenløftet

Vi samarbejder med  Københavns Madhus og har i 2012-marts 2014 deltaget  i projekt Køkkenløft. Det er et udviklingsforløb over to år, hvor vi arbejdede på, at udvikle maden og måltidet hos os. Forløbet er et tværfagligt samarbejde imellem køkkenet, det pædagogiske personale og ledelsen.

Vores køkken blev indviet i oktober 2012 og vi var med i projektet med det samme derefter. Vi har haft et dommerbesøg i slutningen af oktober 2012 og et i januar 2014. Dommerne kiggede på menuerne, tilberedningen af maden samt selve måltiderne. Herefter fik vi en tilbagemelding som var meget positiv begge gange.

Under køkkenløftet har vi arbejdet med 4 indsatsområder

1- Kulinarisk inspiration til køkkenet

2- Inddrage børnene i at lave mad

3- Værtsskab

4- Køkkenpersonalet spiser med på stuerne

Det er lykkedes os at inddrage børnene i madlavningen og i dag har, vuggestuegruppen, småbørnsgruppen og børnehavegruppen hver en fast maddag, hvor en gruppe børn er med til at tilberede noget af maden.

Børnene har taget godt imod de nye tiltag og er overraskende gode til at håndtere de skarpe knive og kartoffelskrællere.

Efter projektet er sluttet står vi på egne ben og skal selv sørge for at opretholde den høje madkvalitet, samt det pædagogiske arbejde omkring mad og måltider.

I 2013 modtog vi et diplom fra Københavns Madhus som hedder Højdespringsmåltidet. Diplomet gives “for en ekstraordinær positiv udvikling, hvor initiativerne og indsatsen i Køkkenløftet virkelig har løftet måltidet mærkbart – ja, nærmest fået det til at lette i forhold til udgangspunktet”