Bro bro brille

Her får I et lille indblik i husets historie.

Bro bro brille var vores eget blad som børn, forældre og personale bidrog til. Bladet var med beretninger fra hverdagen, ture ud af huset, referater fra diverse møder og børnenes tegninger.

I takt med den digitale udvikling, overgik vi til den digitale platform København barn, senere Aula, og blev det nemmere og mindre tidskrævende at dele disse ting. Det blev tilsvarende et større og mere omfattende arbejde at udgive bro bro brille i papirformat.

Vi har derfor med vemod besluttet at Bro bro brille ikke længere udgives, da det ganske enkelt ikke stod mål med den tid som vi skulle lægge i det. Tid som desværre gik fra børnene.

Da bladet er med til at fortælle en del af husets historie, ønsker vi fortsat at I som forældre skal kunne kigge i de gamle blade, og få en fornemmelse af hvilket hus vi er.

God læselyst!

September 2018

Juni 2018

Marts 2018

Juni 2017

Marts 2017

December 2016

September 2016

Juni 2016

Marts 2016

December 2015

September 2015

Juni 2015

Marts 2015

Bro bro brille dec. 2014

Bro bro brille sep. 2014

Juni 2014

Marts 2014

juni 2013

marts 2013

 Nr. 3-4 2012